Prenosni i Distributivni sistem
Prenosni i Distributivni sistem
Integracija Obnovljivih izvora
Integracija Obnovljivih izvora
Povezivanje elektrana
Povezivanje elektrana

Dobrodošli u EKC

EKC nudi širok opseg poslovnih i tehničkih konsultantskih usluga, kao i inženjering usluge, primenjujući najsavremenije modele i metodologije u polju elektroenergetike. Pružamo konsultantske usluge u oblasti elektroenergetskih sistema, prenosnih i distributivnih mreža proizvodnje i tržišta električne energije. Naša je obaveza da pružimo neutralane, objektivne, stručne i pravovremene usluge svojim klijentima.

EKC pruža konsultantske usluge od 1997, kada je osnovan Sektor za studije i konsalting u okviru EKC-a, sa ciljem proširenja polja delatnosti, ali i sa namerom povećanja kvaliteta ovih usluga u regionu Jugoistočne Evrope. U početku su ove usluge pružane osnivačima EKC-a, da bi u međuvremenu izrasli u poznatu i priznatu konsultantsku kuću ne samo u regionu Jugoistočne Evrope, već i u celoj Evropi, srednjem Istoku i Centralnoj Aziji. Naše reference i spisak klijenata predstavljaju EKC kao priznatu konsultantsku kuću, kao kvalitetnog i pouzdanog partnera, koji ispunjava svoje zadatke i poštuje rokove.

Detaljnije