Analiza elektroenergetskih sistema - Osnovni

Analiza elektroenergetskih sistema – Osnove

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Korišćenje TNA
 •   Modelovanje elektroenergetskih sistema
   • generatori
   • dalekovodi i kablovi
   • transformatori
   • opterećenja
   • uređaji jednosmerne struje (HVDC)
   • reaktori i kompenzatori
 •   Proračun tokova snaga (metode)
 •   Analiza opterećenja mreže i naposnkog profila
 •   Analiza ispada i neraspoloživosti
 •   Grafički prikaz sistema i jednopolne šeme

Analiza elektroenergetskih sistema – Naponska stabilnost

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Statična naponska stabilnost
 •   Identifikacija mogućih „labih tačaka“
 •   Maksimalna prenosna moć
 •   PQ i PV krive
 •   Kompenzacija reaktivne snage

Kursevi

Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Napredni
Kratki spojevi i prekidi
Izrada dinamičkih modela

Analiza elektroenergetskih sistema – Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene
Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži
Tržište električne energije
Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema