Stručna edukacija

Uz konsultantske usluge, naši stručnjaci pružaju mogućnost stručnog usavršavanja kadrova kroz posebnu službu EKC-a  – Centar za inovaciju znanja.

Centar za Inovaciju Znanja je poseban odsek EKC-a, preko koga delimo naše stručno znanje sa širom stručnom javnosti. Nudimo profesionalnu obuku kadrova za proširenje znanja u oblasti elektroenergetskih sistema, tržišta električne energije, kao i stručnih veština u upotrebi softverskih tehnologija, razvijenih od strane naših stručnjaka ili čuvenih svetskih kompanija.

Nove tehnologije, liberalizacija tržišta električne energije, promene u organizaciji i radu elektroenergetskih kompanija, kao i promene u zakonodavstvu, generisale su čitav niz novih metodologija i tržišnih mehanizama. Poznavanje i primena ovih mehanizama znače uspeh na tržištu. Naši eksperti, zajedno sa našim partnerima, održavaju predavanja i kurseve preko kojih vaši stručnjaci mogu proširiti svoje znanje u upotrebi najmodernijih tehnologija, osiguravajući na taj način uspeh u uslovima otvorenog tržišta električne energije.

Pružanje konsultantskih usluga u Evropi, Aziji i Africi, omogućilo je da EKC izradi veliku bazu podataka. Koristeći naše znanje, možemo vam pomoći da povećate nivo znanja u vašoj kompaniji i proširite pristup kroz kreiranje baza podataka, pravljenje stručnih publikacija, softverskih aplikacija kao što su:

 • Analiza elektroenergetskih sistema
  • Tokovi snaga
  • Analize kvarova i manipulacija u sistemu 
  • Analize statičke i dinamičke stabilnosti
  • Optimalni tokovi snaga
 • Upravljanje zagušenjima
 • Mehanizmi tržišta električne energije
 • Spajanje tržišta
 • Pristup mreži i harmonizacija mrežnih tarifa
 • Međusistemske kompenzacije (za prekogranične tranzite)
 • Balansno tržište električne energije
 • Analiza troškova i prihoda za projekte za prenosne i proizvodne projekte

Kursevi

Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Napredni
Kratki spojevi i prekidi
Izrada dinamičkih modela

Analiza elektroenergetskih sistema – Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene
Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži
Tržište električne energije
Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema