Obnovljivi izvori

Integracija – Vetroelektrane – Solarne elektrane – Male Hidroelektrane – Distribuirana Proizvodnja

EKC je prepoznao široki potencijal obnovljivih izvora i podržava odlučnost i svetski trend dostizanja energetske održivosti uz pomoć obnovljivih izvora.  Ekspanzija obnovljivih izvora i njihova integracija dovela je do značajnih promena u tehnologiji, radu eergetskog sistema, tržištu i ekonomiji postavljajući nove izazove u energetskom sektoru. Projekti EKC-a kao i aktivnosti prenošenja znanja u oblasti obnovljivih izvora omogućili su našim klijentima da uspešno iskoriste potencijale obnovljivih izvora sa maksimalnom efikasnošću uz optimalna investiciona ulaganja.  

Visoki nacionalni ciljevi nivoa zastupljenosti obnovljivih izvora, praćeni brzim razvojem i implementacijom zahtevaju tehničku ekspertizu, kako novih tehnologija koje se primenjuju tako i odgovarajuće regulative koja uređuje integrisanje istih u energetski sistem. EKC raspolaže sveobuhvatnim uslugama od tehničkih, komercijalnih i regulatornih aspekta projekata omogućavajući klijentima da maksimalno iskoriste svoje potencijale obnovljivih izvora.

Stručnost i posvećenost EKC-a je prepoznata od strane privatnog i državnog sektora kroz izvedene projekte, obuhvatajući tehničke elemente:

 • Studije izvodljivosti priključenja obnovljivih izvora
 • Integracija simulacionog modela obnovljivog izvora
 • Analize energetskog sistema kroz tokove snaga
 • Doprinos snage struje kratkog spoja
 • Uticaj intermitentne proizvodnje
 • Tranzijentna stabilnost i stabilnost srednjeg trajanja
 • Kratkotrajna i dugotrajna naponska stabilnost
 • Osnovni indikatori kvaliteta u tački priključenja – Harmonici, flikeri, itd.
 • EMT analize
 • Optimalna tačka priključenja obnovljivog izvora

…kao i pružanje institucionalne  podrške:

 • Razvoj mrežnih pravila u domenu obnovljivih izvora i pratećih standarda novih tehnologija
 • Održavanje radionica i prenošenje znanja i iskustava
 • Analize sistemske rezerve, sigurnost mreže
 • Formiranje strategija razvoja obnovljivih izvora