Reč direktora

Rec direktora

U prethodnim godinama našeg rada pokazali smo veliki potencijal u prihvatanju izazova koje donose novi pristupi u radu i upravljanju elektroenergetskim sistemima, nova tehnološka rešenja, novi izvore energije… Bilo je teško, ali smo redovno uspevali da predanim radom usvojimo pa potom i prenesmo nova znanja.

Jedino što možemo da očekujemo u budućnosti, je da će se na polju energetike i dalje tražiti inovativna rešenja u skladu sa zahtevima sigurnosti, ekonomičnosti i očuvanja životne sredine.

A jedino što možemo da uradimo je da nastavimo da predano razvijamo naše znanje i veštine... i ponovimo uspeh...

Mr Miroslav Vuković, dipl.inž.
Direktor