Naši stručnjaci

Branislav Đukić

Direktor

.

Dragana Orlić

Dragana Orlić

Pomoćnik direktora za tehnička pitanja

Dragana Orlić, rodjena 1963 u Beogradu, radi kao inženjer već više od 22 godine u oblasti planiranja razvoja elektroenergetskih sistema i prenosne mreže, analiza rada sistema i tržišta električnom energijom, oblasti strateškog planiranja. Njene specijalnosti obuhvataju analize u oblasti različitih tehnologija proizvodnje električne energije uključujući obnovljive izvore energije, analize optimalnog razvoja proizvodnih kapaciteta kao i dugoročnog razvoja prenosne mreže, studija opravdanosti izgradnje proizvodnih i prenosnih kapaciteta, specifične analize utvrdjivanja moguće proizvodnje hidroelektrana i optimalnog rada mešovitih hidro/termo sistema kao i analiza rada prenosnog sistema uključujući analize sigurnosti i stabilnosti. Angažovala se na projektima u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i regionu jugoistočne Evrope, kao i Iranu, Nemačkoj i Gruziji.

Nebojša Jović

Nebojsa Jovic

Glavni inženjer

Rođen 1977. godine u Beogradu, Srbija. Poseduje iskustvo u planiranju i analizi elektroenergetskih sistema stečeno na velikom broju regionalnih i internacionalnih projekata. Glavne oblasti angažovanja su planiranje prenosnog sistema, priključenje konvencionalnih i obnovljivih izvora i analize statičke i dinamičke stabilnosti sistema. Diplomirao 2003. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Mr Snežana Mijailović

Mr Snežana Mijailović

Izvršni konsultant

Rođena 1965. godine u Pančevu, Srbija. Poseduje dugogodišnje iskustvo u planiranju elektroenergetskih mreža na pozicijama rukovodioca projekta ili kao član ekspertskih timova na najreferentnijim projektima u regionu i Evropi. Profesionalno iskustvo u oblastima statičke i dinamičke stabilnosti planiranja EES, prenosnih mogućnosti sistema kao i u oblasti razvoja tržišta električne energije. Diplomirala 1990. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala 2005. na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu.

Slobodan Marković

Slobodan Markovic

Izvršni konsultant

Rođen 1967. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. Poseduje dugogodišnje iskustvo u planiranju elektroenergetskih sistema, stečeno na velikom broju projekata u regionu i svetu, posebno u oblasti prekogranične trgovine električnom energijom. Diplomirao 1995. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Mr Đorđe Dobrijević

Djordje Dobrijevic

Rukovodilac tima za studije i konsalting

Đorđe Dobrijević je rođen 1967. godine u Kninu, Hrvatska. Diplomirao je 1992. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Godine 1993. počeo je raditi u Elektrotehničkom Institutu "Nikola Tesla", a 2004. godine je prešao u Elektroenergetski koordinacioni centar (EKC). Ima veliko iskustvo u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema i bio je angažovan na brojnim projektima međunarodnog značaja. On je takođe član većeg broja međunarodnih tela i radnih grupa. Njegove glavne oblasti interesovanja uključuju modelovanje, analizu, stabilnost, upravljanje, dinamiku i sigurnost elektroenergetskih sistema, modelovanje hidroelektrana, analize kratkih spojeva, povezivanje konvencionalnih elektrana i vetroelektrana, digitalno i adaptivno upravljanje i razvoj računarskog softvera. Od 2002. godine je stariji član IEEE i objavio je više radova u međunarodnim časopisima i na konferencijama. Trenutno priprema doktorat na Univerzitetu u Novom Sadu.

Predrag Mikša

Predrag Miksa

Rukovodilac tima za studije i konsalting

Rođen 1972. godine u Beogradu, Srbija. Poseduje dugogodišnje iskustvo u planiranju i analizi elektroenergetskih mreža, stečeno na velikom broju projekata u regionu i svetu. Glavna oblasti angažovanja su modelovanje i analize statičke i dinamičke stabilnosti, razvoj EES i analiza prenosnih kapaciteta. Diplomirao 1998, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Mr Milan Ivanović

Milan Ivanovic

Rukovodilac tima za konsalting i kvalitet električne energije

Rođen 1978. godine u Boru, Srbija. Diplomirao je 2004. godine i magistrirao 2010. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2005. godine zaposlen je u Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla", u Centru za elektroenergetske sisteme, a od 2014. godine u Elektroenergetskom koordinacionom centru (EKC). Dugogodišnje iskustvo u oblasti planiranja i analize elektroenergetskih sistema je stekao kroz brojne projekte. Oblasti profesionalnog angažovanja su: modelovanje, analiza, stabilnost, upravljanje, dinamika i sigurnost elektroenergetskih sistema, detaljno modelovanje elektrana, razvoj korisnički definisanih modela, tehno-ekonomska analiza, karakteristike potrošnje električne energije, prognoza potrošnje, analiza kratkih spojeva, priključenje elektrana na elektroenergetski sistem, sistemi automatskog upravljanja, razvoj računarskog softvera.

Dušan Vlaisavljević

Dušan Vlaisavljević

Rukovodilac tima za tržište energije i energetske analize

Rođen 1988. godine u Beogradu, Srbija. Stekao je diplomu master inženjera elektrotehnike i računarstva 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Glavne oblasti profesionalnog angažovanja obuhvataju modelovanje i analizu tržišta električne energije, optimizaciju proizvodnog portfelja, planiranje razvoja elektroenergetskog sistema, razvoj mehanizama i procedura vezanih za veleprodajno i balansno tržište električne energije, kao i tehno-ekonomske analize investicionih projekata u proizvodne i prenosne objekte. Angažovan na velikom broju regionalnih i međunarodnih projekata za elektroprivrede, operatore prenosnih sistema i međunarodne institucije (Svetska Banka, Evropska komisija, USAID, Energetska Zajednica) u Evropi, Crnomorskom regionu, južnom Kavkazu, jugoistočnoj i centralnoj Aziji.