Usluge

EKC pruža pun spektar strateških i tehničkih konsultantskih usluga, inženjering i implementaciju novih metodologija na polju energetike. Naše usluge i alati se zasnivaju na našoj obavezi da pružimo neutralan, objektivan i stručan savet koji će omogućiti našim klijentima poslovan uspeh.