Sistem prenosa i distribucije

Mi smo lideri u regionu u oblasti pružanja inženjerskih i konsultantskih usluga u prenosnim i distributivnim sistemima. Naš cilj je pružimo tehničku podršku klijentima koja im garantuje siguran i pouzdan rad sistema u sadašnjim i budućim uslovima.

Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u sledećim oblastima:

 • Dugoročno planiranje i razvoj mreže
 • Operativno planiranje
 • Analiza poremećaja
 • Priključenje novih proizvodnih i potrošačkih postrojenja
 • Izrada odbrambenih planova i planova uspostavljanja rada sistema nakon raspada
 • Razvoj interkonekcije i uticaj interkonektivnog rada sistema
 • Izrada mrežnih pravila

                                                              

Usluge u navedenim oblastima obuhvataju izradu sledećih analiza i zadataka:

 • Izrada i validacija simulacionih modela mreže za statičke i dinamičke analize
 • Statičke analize
  • Analiza tokova snaga
  • Analiza naponskih profila
  • Analiza sigurnosti
  • Analiza gubitaka
  • Optimizacija rada sistema
  • Analiza regulacije napona i reaktivnih snaga
  • Analize različitih scenarija razmene električne energije
  • Analize osetljivosti
  • Proračun prenosnih kapaciteta mreže
  • PV i QV analiza
  • Analiza pouzdanosti
  • Analiza kratkih spojeva
 • Dinamičke analize
  • Analiza naponske stabilnosti
  • Analiza tranzijentne ugaone stabilnosti
  • Analiza stabilnosti sistema na male poremećaje (lokalne i međusistemske oscilacije)
  • Analiza stabilnosti frekvencije
 • Analiza rada i podešenja sistema zaštite
 • Analiza kvaliteta električne energije
  • Proračun emisije naponskih flikera u normalnim uslovima i uslovima sklopnih operacija
  • Proračun harmonijskih izobličenja
 • Analize elektromagnetnih prelaznih procesa
 • Tehnoekonomska analiza planiranih projekata (analiza troškova i benefita)
 • Usaglašavanje planerskih i operativnih zahteva sa ENTSO-E mrežnim pravilima