FutureFlow projekat je nagrađen kao drugi najbolji projekat na temu pametnih mreža u svetu za 2020. godinu od strane ISGAN

ISGAN Award of Excellence Runner-up 2020
Future Flow projekat nagrađen ISGAN Award of Excellence Runner-up za 2020
30.07.2020

U utorak, 28. jula 2020. godine, međunarodna organizacija ISGAN proglasila je dobitnike nagrade za izvrsnost u oblasti inovacije, integracije i transformacije pametnih mreža. Među nominacijama iz celog sveta, projekat FutureFlow bio je nagrađen kao drugi najbolji globalni projekat za 2020. godinu.

Projekat FutureFlow se bavio istraživanjem i razvojem novih rešenja za regulaciju elektroenergetskih sistema i upravljanje tokovima snaga u evropskoj elektroenergetskoj mreži. EKC je učestvovao u FutureFlow projektu kao vođa radnog paketa čiji je zadatak bio da osmisli koncept za prekograničnu integraciju FRR balansnog tržišta uz aktivno učešće potrošača.