Osnivači

Operator prenosnog sistema i tržišta električne energije SrbijeCrnogorski elektroprenosni sistemi Makedonski elektroprenosen sistem operatorElektroprivreda Republike Srpske