Kurs integracije Battery Energy Storage System (BESS) u prenosnu mrežu pomoću DIgSILENT PowerFactory softverskog alata

Kurs integracije Battery Energy Storage System (BESS) u prenosnu mrežu pomoću DIgSILENT PowerFactory softverskog alata, Ankara 08-10 januar 2020
03.02.2020

EKC je održao kurs Integracije sistema za skladištenje električne energije (Battery Energy Storage sistema - BESS) u prenosnoj mreži pomoću DIgSILENT PowerFactory softverskog alata za turskog operatora prenosnog sistema.

Početkom januara 2020. godine u Ankari je održan kurs integracije sistema za skladištenje električne energije (Battery Energy Storage Systems - BESS) u prenosnoj mreži pomoću DIgSILENT PowerFactory softverskog alata. Kurs je održan za potrebe turskog operatora prenosnog sistema (TEIAŞ) i zaposlenih u sektorima operativnog upravljanja, dugoročnog planiranja kao i istraživanja i razvoja.

Osnovni cilj kursa je prezentacija mogućnosti BESS sistema za potrebe regulacije frekvencije u okviru DIgSILENT PowerFactory softverskog alata. U okviru kursa prezentovani su BESS dinamički modeli dostupni u okviru DIgSILENT PowerFactory softverskog alata sa naglaskom na mogućnostima i uticajem promene parametara relevantnih za analizu frekventne stabilnosti, kao što su statizam i širina mrtve zone frekventnog kontrolera.