Vizija, misija i vrednosti

Vizija i misija

Inovativne ideje ....... za izbalansiranu održivost

Naša vizija je da budemo visoko uspešna konsultantska kompanija u elektroenergetskom sektoru i da pružamo usluge u oblasti proizvodnje električne energije, prenosa i distribucije, tržišta i kvaliteta električne energije.

Naša misija je da suštinski prepoznajemo potrebe naših Klijenata koji konstantno tragaju za najmoderniim tehnologijama i inovativnim idejama kako bi donosili najbolje projektne odluke. Mi kontinuirano unapređujemo naše znanje i iskustvo i primenjujemo ih u pružanju pomoći našim Klijentima u njihovim poslovnim aktivnostima. Naša bogata iskustva nam omogućavaju da razvijamo i nova, efikasna softverska rešenja kojima omogućavamo Klijentima da jačaju svoje poslovne mogućnosti. I povrh svega, mi radimo zajedno sa našim Klijentima i preko obrazovnih kurseva, prenosimo im naše znanje i iskustvo.

Naša jedinstvena pozicija i odnosi sa Operatorima prenosnih sistema i proizvodnim kompanijama u regionu Jugoistočne Evrope, daju nam čvrstu osnovu za razumevanje specifičnih izazova održivog razvoja u skladu sa ekonomskim i prirodnim ograničenjima u zemljama u regionu. Mi smo „kod kuće“ u mnogim zemljama regiona Jugoistočne Evrope.

Politika integrisanog sistema menadžmenta EKC d.o.o.

Vrednosti

Veštine

Zadovoljavamo se samo najboljim u svemu što radimo. Nastavićemo da podižemo lestvicu na viši nivo. Za nas je zadovoljstvo da otkrivamo koliko dobri možemo da budemo.

Fleksibilnost

Prilagođavamo se promenama i pronalazimo inovativne načine da unapredimo naše usluge.

Naši stručnjaci

Naši stručnjaci su naša najveća vrednost. Radimo kao tim da bismo postigli vrhunske rezultate koji prevazilaze sposobnosti pojedinca.

Integritet

Ponosimo se našim poštenjem, pouzdanošću i verodostojnošću.