Stručna edukacija i obuka

Uz konsultantske usluge, naši stručnjaci pružaju mogućnost stručnog usavršavanja kadrova kroz posebnu službu EKC-a  – Centar za inovaciju znanja.

Centar za Inovaciju Znanja je poseban odsek EKC-a, preko koga delimo naše stručno znanje sa širom stručnom javnosti. Nudimo profesionalnu obuku kadrova za proširenje znanja u oblasti elektroenergetskih sistema, tržišta električne energije, kao i stručnih veština u upotrebi softverskih tehnologija, razvijenih od strane naših stručnjaka ili čuvenih svetskih kompanija.