Održani kursevi

Napredni kurs softvera DIgSILENT PowerFactory za TSO Obale Slonovače
15.05.2021

DIgSILENT PowerFactory Advanced Training Course for the Ivory Coast’s TSO

Za potrebe Operatora prenosnog sistema Obale Slonovače (CI-Energies) održan je napredni kurs iz korišćenja DIgSILENT PowerFactory softverskog alata. Naručilac: Pacomm (Srbija) / CESI (Italija) i USAID

Automatizacija PSS/E
21.03.2019

Automatizacija PSS/E

Osnovna svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim i naprednim mehanizmima za automatizaciju programskog paketa PSS/E.

Obuka za napredne analize tokova snaga i održavanje PSS/E modela
01.02.2019

Obuka za napredne analize tokova snaga i održavanje PSS/E modela

Dok je fokus prethodnih obuka za PSS/E bio na teorijskom korišćenju PSS/E softvera, ova radionica je bila usredsređena na buduću praktičnu primenu PSS/E softvera u okviru službi EUCL.

Kurs CGMES
21.12.2018

Sesija kurseva za SCC: CGMES format, napredna upotreba TNA softvera i mrežne, tržišne i upotrebne aspekte proračuna prenosnih kapaciteta

Projekat podrazumeva obuku osoblja SCC-a iz formata i primene CGMES formata kod individualnih (IGM) i spojenih modela mreže (CGM), kod procedura evropske funkcije za spajanje (EMF).

Anаliza tržištа еlеktričnе еnеrgiје u svrhе plаnirаnjа rаzvоја prеnоsnоg sistеmа
28.09.2017

Anаliza tržištа еlеktričnе еnеrgiје u svrhе plаnirаnjа rаzvоја prеnоsnоg sistеmа

Za potrebe operatora prenosnog sistema Srbije – EMS A.D., EKC je u periodu avgust-septembar 2017 izvršio оbuku iz kоrišćеnjа GTMax sоftvеrskоg pаkеtа za potrebe mоdеlоvаnja i оptimizаciјe rаdа еlеktrоеnеrgеtskоg sistеmа u tržišnоm оkružеnju, kао i еvаluаciјu pеrspеkti

Napredna obuka za korišćenje PSS/E softvera
16.06.2017

Napredna obuka za korišćenje PSS/E softvera

Dok se prethodna PSS/E obuka fokusirala više na teorijskom korišćenju PSS/E softvera, ova radionica se više usresredila na buduću praktičnu primenu PSS/E softvera u okviru TANESCO službi.

Black Sea Regional Transmission Planning Project Workshops
24.03.2017

Treninzi u okviru projekta regionalnog razvoja prenosnog sistema zemalja Crnomorskog regiona

EKC je održao jednodnevni trening NTC proračuna praćen trodnevnim treningom modelovanja HVDC postrojenja u cilju nastavka daljeg rada na gradnji institucionalnih kapaciteta u okviru Projekta regionalnog razvoja prenosnog sistema zemalja Crnomorskog regiona.

Obuka za rad u programskom paketu PSS/E za EATP – Odbrambeni plan u PSS/E
17.03.2017

Obuka za rad u programskom paketu PSS/E za EATP – Odbrambeni plan u PSS/E

Osamnaest inženjera iz operatora prenosnog sistema i elektroprivreda Etiopije, Burundija, Kenije, Tanzanije, Ugande i Ruande je učestvovalo u PSS/E obuci i sastanku EATP radne grupe.

Napredna obuka PSS/E za predstavnike operatora prenosnih sistema Etiopije i Kenije
10.10.2016

Napredna obuka PSS/E za predstavnike operatora prenosnih sistema Etiopije i Kenije

EKC je održao dvonedeljnu obuku za napredne korisnike programa PSS/E od 26. septembra do 07. oktobra 2016 god.

Obuka je održana u prostorijama CESI (Milano) za predstavnike operatora prenosnih sistema Etiopije i Kenije.

Modelovanje mreže i analize tokova snaga
17.06.2016

Modelovanje mreže i analize tokova snaga

U cilju podizanja stručnosti u planiranju prenosne mreže, petodnevni trening o modelovanju mreže i analizi tokova snaga u PSS/E softveru je održan od 13 do 17 juna 2016. godine u Dar es Salamu, Tanzaniji za potrebe Tanzania Electric Supply Company, Ltd. (TANESCO).

Pages