Održani kursevi

Workshop: European electricity markets and Congestion Management
25.05.2012

Predavanja za predstavnike Jermenskog elektroenergetskog sektora: Evropsko tržište električne energije i upravljanje zagušenjima

Pod pokroviteljstvom USAID projekta - pomoć energetskom sektoru Jermenije, EKC je organizovao i održao edukaciju za predstavnike Jermenskog elektroenergetskog sektora, vezana za Evropsko tržište električne energije i upravljanje zagušenjima, u Beogradu, 21-25

PSS®E and TNA Training Course
09.03.2012

Održana obuka eksperata NOS BIH u Sarajevu (BIH)

Analiza Elektroenergetskih Sistema – Osnove

PSS®E Optimal Power Flow Training
16.09.2010

Kurs optimalne raspodele snaga u PSS®E za TSO-ove iz crnomorskog regiona

EKC je u okviru „Black Sea Regional Transmission“ projekta u Istanbulu održao kurs Optimalne raspodele tokova snaga u PSS®E programskom paketu.

Course in softwares NetDaM and LoFTee
05.06.2009

Kurs softvera NetDaM i LoFTee za predstavnike CEE CAO iz Frajzinga

U toku 4. i 5. Juna 2009. godine, EKC je organizovao početni kurs iz softvera Network Data Manager (NetDaM) i Load Flow Tracker (LoFTee), za potrebe Centralne Aukcijske Kancelarije iz Frajzinga, Nemačka.

Pages