Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Analiza elektroenergetskih sistema – Napredni

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Korišćenje TNA
 •   Prenosni kapaciteti mreže
 •   Ponašanje sistema u frekventnom domenu (linearno)
 •   Optimizacija rada sistema


Analiza elektroenergetskih sistema – Kratki spojevi i prekidi

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Modelovanje i podešavanje zaštitnih uređaja
 •   IEC standardi
 •   ANSI standardi
 •   Uticaj na druge instalacije (telekomunikacije, vodovod i sl.)
 •   Izbor opreme

Analiza elektroenergetskih sistema – Izrada dinamičkih modela

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Modelovanje:
   • opterećenja
   • motora
   • generatora
   • pobudni sistemi
   • stabilizatori sistema (PSS)
   • turbinski regulatori
   • turbine
   • regulacija sistema
 •   Zaštitni uređaji:
   • distantne zaštite
   • prekostrujna zaštita
   • generatorske zaštite
   • pod i nadfrekventna zašta


Analiza elektroenergetskih sistema – Izrada dinamičkih modela

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Analize događaja
   • ispadi elemenata
   • kvarovi (kratki spojevi i prekidi)
   • manipulativne akcije
   • sekvence događaja
   • tumačenje i analiza rezultata
 •   Dinamička stabilnost
   • analiza karakterističnih korenova (Eigenvalues)
   • tranzijentna stabilnost
   • dugoročna stabilnost

Kursevi

Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Napredni
Kratki spojevi i prekidi
Izrada dinamičkih modela

Analiza elektroenergetskih sistema – Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene
Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži
Tržište električne energije
Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema