Reference

Prenos

Ukrajina, Moldavija, zemlje kontinentalne Evrope
Support Services in Performation of Study of Connection of Ukraine and Moldova to ENTSO-E Continental Europe

Podrška prilikom izrade studije priključenja sistema Ukrajine i Moldavije na sistem kontinentalne Evrope

Naručilac: Elektromreža Srbije a.d. (Serbia), projekat finansiran: Evropska komisija, Ministarstva ekonomije Ukrajine i Moldavije

Vrsta: studije

Rok završetka: oktobar 2021. (decembar 2021.)

Tim: Đorđe Dobrijević – Rukovodilac projekta, M. Vuković – konsultant, M. Ivanović, N. Jović, B. ŠIjaković, B. Brđanin

Proizvodnja, Prenos, Regulativa

Srbija
Testiranje usaglašenosti rada TETO Pančevo

Testiranje usaglašenosti rada TETO Pančevo

Naručilac: Shanghai Electric Power Generation Engineering (Srbija)

Vrsta: ostalo

Rok završetka: april 2021 (decembar 2021)

Tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, M. Ivanović, M. Stojanović

Proizvodnja, Tržište

Bosna i Hercegovina
Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Naručilac: ZD IRCE a.d., MH Elektroprivreda Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)

Vrsta: studija

Rok završetka: jul 2020. (novembar 2021.)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, M. Vuković – konsultant, O. Vuković, I. Mihajlović-Vlaisavljević, B. Leković, M. Kostić, I. Aljančić

Prenos, Softver

Austrija
Softver za proračune prenosnog kapaciteta u skladu sa pravilom 70% CEP regulative 2019/943

Softver za proračune prenosnog kapaciteta u skladu sa pravilom 70% CEP regulative 2019/943

Naručilac: APG Austrian Power Grid (Austrija)

Vrsta: softver

Rok završetka: januar 2021 (oktobar 2021)

Tim: Konzorcijum EKC - Schneider Electric DMS (Srbija); EKC tim: Danka Todorović – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević – Konsultant, B. Leković, B. Lutovac

Proizvodnja, Prenos

Ujedinjeni Arapski Emirati
Analiza stabilnosti za male poremećaje za NE Baraha

Analiza stabilnosti za male poremećaje za NE Baraha

Naručilac: Mott MacDonald (Velika Britanija), TRANSCO (UEA)

Vrsta: elaborat

Rok završetka: oktobar 2021

Tim: Predrag Mikša - Rukovodilac projekta, N. Jović – Konsultant, M. Stojanović, D. Todorović

Prenos, Tržište

Slovenija
Tehno ekonomska analiza PAHE Kozjak i ostalih potencijalnih projekata unutar HSE grupe u pogledu veleprodajnog tržišta i tržišta pomoćnih usluga

Tehno ekonomska analiza PAHE Kozjak i ostalih potencijalnih projekata unutar HSE grupe u pogledu veleprodajnog tržišta i tržišta pomoćnih usluga

Naručilac: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Slovenija)

Vrsta: studija

Rok završetka: avgust 2021 (novembar 2021)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, I. Mihajlović Vlaisavljević, N. Jović, S. Marković, O. Vuković, B. Leković, I. Aljančić

Prenos, Tržište, Softver

Austrija

Isporuka softvera i podrška kod izrade studije revizije cenovnih zona

Naručilac: Austrian Power Grid - APG (Austrija)

Vrsta: softver

Rok završetka: septembar 2021. (novembar 2021.)

Tim: EKC – Schneider Electric DMS (Srbija); EKC tim: Iva Mihajlović Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević – Konsultant, B. Lutovac, L. Mlađenović

Prenos, Regulativa

Albania, B&H, Georgia, Kosovo*, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine
Tehnička podrška u sklopu primene Mrežnih kodova za priključenje u Energetskoj Zajednici

Tehnička podrška u sklopu primene Mrežnih kodova za priključenje u Energetskoj Zajednici

Naručilac: Energy Community Secretariat (Austrija)

Vrsta: Projekat (Prenos električne energije, Distribucija električne energije, Regulativa)

Rok završetka: april 2021

Tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, Đ. Dobrijević, M. Stojanović, B. Lutovac

Proizvodnja, Tržište, Obnovljivi izvori

Ukrajina
Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Naručilac: The World Bank

Rok završetka: septembar 2020 (januar 2021)

Vrsta: Studija (Tržište električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, N. Jović – konsultant, I. Mihajlović-Vlaisavljević, O. Vuković

Proizvodnja, Tržište, Obnovljivi izvori

Jermenija
Analiza integracije obnovljivih izvora energije u Jermeniji:  • Uticaj na satno angažovanje elektrana (Faza I) • Uticaj na balansiranje (Faza II)

Analiza integracije obnovljivih izvora energije u Jermeniji: • Uticaj na satno angažovanje elektrana (Faza I) • Uticaj na balansiranje (Faza II)

Naručilac: Svetska banka

Rok završetka: maj 2020 (faza I), jun 2020 (faza II)

Vrsta: Studija (Tržište električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

Tim: Dragana Orlić – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević, B. Leković, O. Vuković, I. Mihajlović-Vlaisavljević

Pages