Reference

Prenos, Obnovljivi izvori, Regulativa

Kenija
Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem Kenije – Operativne mere

Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem Kenije – Operativne mere

naručilac: Tetra Tech ES. Inc. (USA), Power Africa Transactions and Reforms Program

vrsta: Studija (Prenos električne energije, Obnovljivi izvori, Regulativa)

rok završetka: mart 2019 (septembar 2019)

tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, M. Ivanović, M. Stojanović, B. Lutovac

Tržište, Softver

Srbija
Analiza efekata spajanja tržišta Srbije, Mađarske, Hrvatske i Bugarske i simulacije pomoću softvera MaCSIM

Analiza efekata spajanja tržišta Srbije, Mađarske, Hrvatske i Bugarske i simulacije pomoću softvera MaCSIM

naručilac: SEEPEX a.d. Beograd (Srbija)

vrsta: studija

rok završetka: avgust 2019

tim: Zoran Vujasinović – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević, M. Kostić, Z. Veličković, I. Aljančić

Regulativa

Srbija
Pravila o radu prenosnog sistema EMS AD sa ENTSO-E mrežnim kodovima

Usklađivanje Pravila o radu prenosnog sistema EMS AD sa ENTSO-E mrežnim kodovima

naručilac: Elektromreža Srbije AD (Srbija)

vrsta: Studija (Regulativa)

rok završetka: maj 2019

tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, M. Stojanović, Đ. Dobrijević, O. Vuković

Prenos, Obnovljivi izvori

Rwanda
Transmission Planning Technical Assistance to Rwanda Energy Group (REG)

Tehnička podrška u planiranju prenosne mreže za Ruanda Energy Group

naručilac: USEA

vrsta: Sistemska studija i edukacija (Prenos električne energije, Obnovljivi izvori)

rok završetka: decembar 2018 (maj 2019)

tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, M. Ivanović, M. Stojanović, B. Šijaković

Proizvodnja, Prenos, Tržište

Srbija
Konsultantska usluga za probabilističku analizu adekvatnosti proizvodnje

Konsultantska usluga za probabilističku analizu adekvatnosti proizvodnje

naručilac: Elektromreža Srbije AD (Srbija)

vrsta: analiza

rok završetka: mart 2019

tim: Dragana Orlić - Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević, B. Leković, I. Mihajlović-Vlaisavljević

Prenos, Softver

Slovenia
Nadogradnja softvera TNA 2.3 za ACER: Funkcije za dekompoziciju tokova snaga (PFC, FLD)

Nadogradnja softvera TNA 2.3 za ACER: Funkcije za dekompoziciju tokova snaga (PFC, FLD)

naručilac: ACER d.o.o. (Slovenija)

vrsta: Softver (Softver, Prenos električne energije)

rok završetka: februar 2019 (mart 2019)

tim: Zoran Vujasinović – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević, I. Mihajlović-Vlaisavljević, D. Todorović, B. Leković

Proizvodnja, Prenos, Obnovljivi izvori

Srbija
Sistemske analize za izradu studije povezivanja vetroelektrane 102MW na prenosnu mrežu Srbije - VE Plandište

Sistemske analize za izradu studije povezivanja vetroelektrane 102MW na prenosnu mrežu Srbije - VE Plandište

naručilac: Elektromreža Srbije AD (Srbija)

vrsta: Studija (Prenos električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

rok završetka: februar 2019

tim: Milan Stojanović - Rukovodilac projekta, D. Todorović

Proizvodnja, Prenos, Obnovljivi izvori, Kvalitet električne energije

Srbija
Grid Code Compliance Testing for Wind Power Plant Čibuk 1

Ispitivanje usaglašenosti rada VE Čibuk 1 sa zahtevima iz Pravila o radu prenosnog sistema

naručilac: Vetroelektrane Balkana Ltd. (Srbija)

vrsta: studija

rok završetka: januar 2019 (mart 2019)

tim: Milan Stojanović - Rukovodilac projekta, N. Jović - Konsultant, M. Ivanović, D. Todorović

Prenos, Regulativa

Western Balkan 6 (WB6)
Tehnička pomoć implementaciji koordinisanih proračuna prenosnih kapaciteta na regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu

Tehnička pomoć implementaciji koordinisanih proračuna prenosnih kapaciteta na regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu

naručilac: Energy Community Secretariat (Austrija)

vrsta: studija

rok završetka: oktobar 2018

tim: Slobodan Marković – Rukovodilac projekta, Z. Vujasinović - Koordinator projekta, D. Todorović, D. Vlaisavljević

Pages