Reference

Prenos, Tržište, Softver, Regulativa

Kazahstan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgistan, Uzbekistan
USAID/Tehnička podrška razvoju tržišta električne energije u centralnoj Aziji - CAREM

USAID/Tehnička podrška razvoju tržišta električne energije u centralnoj Aziji - CAREM

Naručilac: Tetra Tech ES, INC. (SAD), USAID

Vrsta: projekat

Rok završetka: avgust 2021 (mart 2022)

Tim: Zoran Nešovanović – Rukovodilac projekta, D. Orlić, N. Jović, P. Mikša, M. Stojanović, D. Vlaisavljević

Prenos

Ukrajina, Moldavija, zemlje kontinentalne Evrope
Support Services in Performation of Study of Connection of Ukraine and Moldova to ENTSO-E Continental Europe

Podrška prilikom izrade studije priključenja sistema Ukrajine i Moldavije na sistem kontinentalne Evrope

Naručilac: Elektromreža Srbije a.d. (Serbia), projekat finansiran: Evropska komisija, Ministarstva ekonomije Ukrajine i Moldavije

Vrsta: studije

Rok završetka: oktobar 2021. (decembar 2021.)

Tim: Đorđe Dobrijević – Rukovodilac projekta, M. Vuković – konsultant, M. Ivanović, N. Jović, B. ŠIjaković, B. Brđanin

Proizvodnja, Prenos, Regulativa

Srbija
Testiranje usaglašenosti rada TETO Pančevo

Testiranje usaglašenosti rada TETO Pančevo

Naručilac: Shanghai Electric Power Generation Engineering (Srbija)

Vrsta: ostalo

Rok završetka: april 2021 (decembar 2021)

Tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, M. Ivanović, M. Stojanović

Proizvodnja, Tržište

Bosna i Hercegovina
Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Naručilac: ZD IRCE a.d., MH Elektroprivreda Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)

Vrsta: studija

Rok završetka: jul 2020. (novembar 2021.)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, M. Vuković – konsultant, O. Vuković, I. Mihajlović-Vlaisavljević, B. Leković, M. Kostić, I. Aljančić

Prenos, Softver

Austrija
Softver za proračune prenosnog kapaciteta u skladu sa pravilom 70% CEP regulative 2019/943

Softver za proračune prenosnog kapaciteta u skladu sa pravilom 70% CEP regulative 2019/943

Naručilac: APG Austrian Power Grid (Austrija)

Vrsta: softver

Rok završetka: januar 2021 (oktobar 2021)

Tim: Konzorcijum EKC - Schneider Electric DMS (Srbija); EKC tim: Danka Todorović – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević – Konsultant, B. Leković, B. Lutovac

Proizvodnja, Prenos

Ujedinjeni Arapski Emirati
Analiza stabilnosti za male poremećaje za NE Baraha

Analiza stabilnosti za male poremećaje za NE Baraha

Naručilac: Mott MacDonald (Velika Britanija), TRANSCO (UEA)

Vrsta: elaborat

Rok završetka: oktobar 2021

Tim: Predrag Mikša - Rukovodilac projekta, N. Jović – Konsultant, M. Stojanović, D. Todorović

Prenos, Tržište

Slovenija
Tehno ekonomska analiza PAHE Kozjak i ostalih potencijalnih projekata unutar HSE grupe u pogledu veleprodajnog tržišta i tržišta pomoćnih usluga

Tehno ekonomska analiza PAHE Kozjak i ostalih potencijalnih projekata unutar HSE grupe u pogledu veleprodajnog tržišta i tržišta pomoćnih usluga

Naručilac: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Slovenija)

Vrsta: studija

Rok završetka: avgust 2021 (novembar 2021)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, I. Mihajlović Vlaisavljević, N. Jović, S. Marković, O. Vuković, B. Leković, I. Aljančić

Prenos, Tržište, Softver

Austrija

Isporuka softvera i podrška kod izrade studije revizije cenovnih zona

Naručilac: Austrian Power Grid - APG (Austrija)

Vrsta: softver

Rok završetka: septembar 2021. (novembar 2021.)

Tim: EKC – Schneider Electric DMS (Srbija); EKC tim: Iva Mihajlović Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević – Konsultant, B. Lutovac, L. Mlađenović

Prenos, Regulativa

Albania, B&H, Georgia, Kosovo*, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine
Tehnička podrška u sklopu primene Mrežnih kodova za priključenje u Energetskoj Zajednici

Tehnička podrška u sklopu primene Mrežnih kodova za priključenje u Energetskoj Zajednici

Naručilac: Energy Community Secretariat (Austrija)

Vrsta: Projekat (Prenos električne energije, Distribucija električne energije, Regulativa)

Rok završetka: april 2021

Tim: Nebojša Jović - Rukovodilac projekta, Đ. Dobrijević, M. Stojanović, B. Lutovac

Proizvodnja, Tržište, Obnovljivi izvori

Ukrajina
Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Naručilac: The World Bank

Rok završetka: septembar 2020 (januar 2021)

Vrsta: Studija (Tržište električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, N. Jović – konsultant, I. Mihajlović-Vlaisavljević, O. Vuković

Pages