O nama

EKC nudi širok opseg poslovnih i tehničkih konsultantskih usluga, kao i inženjering usluge, primenjujući najsavremenije modele i metodologije u polju elektroenergetike. Pružamo konsultantske usluge u oblasti elektroenergetskih sistema, prenosnih i distributivnih mreža proizvodnje i tržišta električne energije. Naša je obaveza da pružimo neutralane, objektivne, stručne i pravovremene usluge svojim klijentima.

EKC pruža konsultantske usluge od 1997, kada je osnovan Sektor za studije i konsalting u okviru EKC-a, sa ciljem proširenja polja delatnosti, ali i sa namerom povećanja kvaliteta ovih usluga u regionu Jugoistočne Evrope. U početku su ove usluge pružane osnivačima EKC-a, da bi u međuvremenu izrasli u poznatu i priznatu konsultantsku kuću ne samo u regionu Jugoistočne Evrope, već i u celoj Evropi, srednjem Istoku i Centralnoj Aziji. Naše reference i spisak klijenata predstavljaju EKC kao priznatu konsultantsku kuću, kao kvalitetnog i pouzdanog partnera, koji ispunjava svoje zadatke i poštuje rokove.

Naši stručnjaci poseduju znanje i veliko iskustvo, stručno osposobljeni da ispune svaki zadatak. Imamo čvrstu reputaciju u pružanju pravovremenih usluga visokog kvaliteta. Zajedno sa našim partnerima i spoljnim saradnicima širom sveta, u stanju smo da odgovorimo svakom izazovu i pružimo rešenja koja će omogućiti našim klijentima uspešno poslovanje.

Uspešne rezultate postižemo koristeći svetski poznate softverske alate (PSS®E, DigSilent Power Factory, Antares, GTMax, Electrocon CAPE, WASP…), ali i veliki broj softverskih alata razvijenih od strane EKC-a. Nakon uspešne primene naših softvera na raznim međunardonim projektima, oni se primenjuju u kompanijama širom regiona i cele Evrope.

Pored konsultantskih usluga, kroz organizaciju seminara, obrazovnih kurseva i profesionalne obuke, delimo naše znanje i drugima, kroz EKC Centar za inovaciju znanja.

Upravljanje kvalitetom - EKC poseduje sertifikat Sistema upravljanja u skladu sa Standardom ISO 9001:2015 izdat od strane Bureau Veritas.