Modelovanje mreže i analize tokova snaga

Modelovanje mreže i analize tokova snaga
17.06.2016

U cilju podizanja stručnosti u planiranju prenosne mreže, petodnevni trening o modelovanju mreže i analizi tokova snaga u PSS/E softveru je održan od 13 do 17 juna 2016. godine u Dar es Salamu, Tanzaniji za potrebe Tanzania Electric Supply Company, Ltd. (TANESCO).

Trening je bio zamišljen kao niz teorijskih PowerPoint prezentacija koje je prezentovao jedan od predavača dok je drugi predavač bio na raspolaganju učesnicima kao pomoć. Nakon prezentacija usledila je serija interaktivnih vežbi u PSS/E softveru.

Dan 1

 • PSS/E radno okruženje
  • Osnovno o programskom paketu
  • Korisnički interfejs
  • Podešavanje parametara
  • Rad sa fajlovima
  • Pravljenje novog modela
  • Primeri i vežbe
 • Modelovanje mreže
  • Osnovni principi modelovanja u okviru EATP regionalnog modela (imena i brojevi čvorova, oblasti, naponski nivoi, itd.)
  • Čvorovi
  • Potrošnja
  • Dalekovodi
  • Primeri i vežbe

Dan 2 

 • Modelovanje mreže
  • Generatori
  • Transformatori
  • Šantovi
  • Prekidači
  • Primeri i vežbe
 • Grafički prikaz mreže
  • Pravljenje jednopolnih šema mreže
  • Izmena podataka u modelu preko dijagrama
  • Podešavanja
  • Primeri i vežbe
 • Izmene podataka u modelu
  • Renumeracija brojeva čvorova
  • Brisanje/Spajanje/Pomeranje elemenata
  • Promena proizvodnje/potrošnje
  • Primeri i vežbe

Dan 3

 • Simulacije tokova snaga
  • Validacija parametara
  • Podešavanje parametara proračuna
  • Pokretanje simulacija tokova snaga
  • Izveštaji
  • Vrednosti van definisanih granica
  • Primeri i vežbe
 • Analiza ispada
  • Priprema sub-system, monitoring, contingency i distribution-factor fajlova potrebnih za puštanje automatske analize sigurnosti
  • Izrada konfiguracionog fajla
  • Puštanje automatske analize sigurnosti
  • Tumačenje izveštaja analize sigurnosti
  • Primeri i vežbe
 • Pravljenje mrežnog modela za TANESCO
  • Pregled postojećih TANESCO modela
  • Kvalitet modelovanja
  • Priprema realnih podataka za ubacivanje u PSS/E (kopiranje iz eksel šitova itd.)
  • Zahtevi za usklađivanje (razmene, nomenklatura itd.)
 • Validacija modela
  • Osnovni principi
  • Pravila validacije modela
  • Neophodni podaci
 • Uvod u modelovanje kratkih spojeva
  • Ulazni podaci
  • Trening program za analize kratkih spojeva