Treninzi u okviru projekta regionalnog razvoja prenosnog sistema zemalja Crnomorskog regiona

Black Sea Regional Transmission Planning Project Workshops
Black Sea Regional Transmission Planning Project Workshops
Black Sea Regional Transmission Planning Project Workshops
24.03.2017

EKC je održao jednodnevni trening NTC proračuna praćen trodnevnim treningom modelovanja HVDC postrojenja u cilju nastavka daljeg rada na gradnji institucionalnih kapaciteta u okviru Projekta regionalnog razvoja prenosnog sistema zemalja Crnomorskog regiona.

PSS/E trening proračuna NTC-a je obuhvatio:

  • ENTSO-E metodologiju za proračune NTC-a (Net Transfer Capacity);
  • Pripremu BSTP PSS/E simulacionog modela za NTC proračune sa neophodnim objašnjenjima i praktičnim primerima za BSTP region.

PSS/E trening modelovanja HVDC (High Voltage Direct Current Converter) postrojenja je razmatrao najznačajnije tipove analiza u procesima planiranja mreža baziranih na upotrebi HVDC veza, predlažući i preporučujući određene modele za svaku fazu realizacije HVDC projekata. Fokus je bio na statičkim i dinamičkim analizama koje su podržane razvijenim regionalnim BSTP PSS/E modelima za 2020. i 2025. (režimi za zimski maksimum, letnji maksimum i letnji minimum).