Market Coupling Simulator (MaCSim)

Internet platforma za simulaciju rada tržišta električne energije za dan unapred po principima mehanizma spajanja tržišta po ceni (European Price Coupling). Podržava NTC i flow-based simulaciju spajanja tržišta.

MaCSim softver je nastao u saradnji EKC-a i DMS Grupe.

Funkcionalnost MaCSim softvera obuhvata:

 • Integraciju različitih zona i tržišta električne energije za dan unared po principima mehanizma spajanja tržišta po ceni (European Price Coupling)
 • Predstavlja dvostruki mehanizam za uparivanje ponuda na berzama električne energije i implicitnu alokaciju prekograničnog prenosnog kapaciteta
 • Broj tržišnih zona i njihova povezanost u simulacionom tržišnom modelu je konfigurabilna (korisnik može da doda, obriše ili promeni tržišne zone ili veze između njih u cilju kreiranja željenog simulacionog tržišnog modela)
 • Ponude za kupoprodaju energije mogu biti definisane u obliku satnih ponuda ili blok ponuda
 • Mrežna ograničenja prekogranične trgovine mogu biti definisana u formi ATC vrednosti (ATC simulacija spajanja tržišta) ili MF vrednosti (flow-based simulacija spajanja tržišta)
 • Korisničke uloge podržane u softveru:
  • učesnik na tržištu električne energije – trguje električnom energijom
  • operator prenosnog sistema – definiše mrežna ograničenja
  • operator spajanja tržišta – zadužen za simulacioni proces
  • administrator – definiše simulacioni tržišni model (tržišne zone koje učestvuju u procesu i veze između njih)
  • gost – regulatorna supervizija procesa
 • Kreiranje detaljnih tabelarnih i grafičkih izveštaji:
  • tržišna cena poravnjanja za svaku tržišnu zoni i svaki sat
  • skup prihvaćenih ponuda
  • prihod i profit svih tržišnih učesnika
  • net pozicije za svaku tržišnu zonu i svaki sat
  • zagušenja u prenosnoj mreži i prihod operatora prenosnog sistema od zagušenja  
  • ukupnu socio-ekonomsku dobit simulacionog procesa spajanja tržišta.