MERLIN

Softver za konverziju iz/u UCTE - RAW format

Softver omogućava konverziju iz UCTE u RAW format i obrnuto, kao i spajanje više modela u jedan. MERLIN je u zvaničnoj upotrebi u ENTSO-E (UCTE) sekretarijatu, kao i kod većine Operatora prenosnih sistema u Evropi.

Molimo preuzmite brošuru za više detalja

Formati koje podržava softver:

UCTE format za razmenu podataka

 • UCTE-DEF 02 (2007.05.01)
 • UCTE-DEF 01 (2003.09.01)

PTI raw format

  • Verzija 32
  • Verzija 31
  • Verzija 30
  • Verzija 29

 • Konvertovanje iz UCTE formata u PTI raw format i obrnuto;
 • Konvertovanje između različitih verzija UCTE formata;
 • Konvertovanje između različitih verzija PTI raw formata;
 • Spajanje više modela (UCTE format podataka i/ili PTI raw format) u jedan UCTE format, kao i u jedan PTI raw format;
 • Provera i ispravljanje grešaka u ulaznim podacima u UCTE formatu;
 • Provera i ispravljanje grešaka u ulaznim podacima u PTI raw formatu.
 • Softver je koristan za kompanije koje koriste: PSS/E, PSLF, i ostale softvere koji podržavaju rad sa PTI ili UCTE formatima;
 • Korisnički orijentisan (User friendly);

 • Veliki broj mogućnosti (opcija);

 • Detaljni izveštaji;

 • Kontinuirano ažuriranje;

 • Prilagođava se potrebama korisnika;

 • Brzi odgovori na zahteve korisnika.

 • Svakodnevna primena u ENTSO-E Sekretarijatu;

 • Svakodnevno ga primenjuje više Operatora prenosnih Sistema u Evropi;

 • Imao je važnu ulogu u IPS/UPS projektima;

 • Primenjivan je i u ostalim regionalnim projektima.

Korisnici sa profesionalnom licencom:

ENTSO-E Sekretarijat

CAO Freising (Nemačka)

OST (Operator prenosnog Sistema u Albaniji)

NOS (Operator prenosnog Sistema u Bosni i Hercegovini)

Amprion (Operator prenosnog Sistema u Nemačkoj)

IPTO (Operator prenosnog Sistema u Grčkoj)  

MEPSO (Operator prenosnog Sistema u Makedoniji)

CGES (Operator prenosnog Sistema u Crnoj Gori)

SEPS (Operator prenosnog Sistema u Slovačkoj)

REE (Operator prenosnog Sistema u Španiji)

TEIAS (Operator prenosnog Sistema u Turskoj)

USAID

DMS Group (Konsultantska kompanija, Srbija)

Korisnici sa ograničenom licencom:

ESO (Operator prenosnog Sistema u Bugarskoj)

HEP-TSO (Operator prenosnog Sistema u Hrvatskoj)

MAVIR (Operator prenosnog Sistema u Mađarskoj)

TERNA (Operator prenosnog Sistema u Italiji)

TEL (Operator prenosnog Sistema u Rumuniji)

EMS (Operator prenosnog Sistema u Srbiji)

ELES (Operator prenosnog Sistema u Sloveniji)

SWISSGRID (Operator prenosnog Sistema u Švajcarskoj)

Siemens PTI kancelarija u  Velikoj Britaniji

Siemens PTI kancelarija u Nemačkoj

Riecado (Konsultantska kompanija, Austrija)

SmartTech (Konsultantska kompanija, Austrija)

EPC (Konsultantska kompanija, Poljska)