Učešće EKC na projektu Technical Assistance in Support of Central Asia Regional Electricity Market (CAREM)

Strateški sastanak (pod pokroviteljstvom USAID) održan 22.-23. aprila 2019. u Alma Ati u Kazahstanu
Strateški sastanak (pod pokroviteljstvom USAID) održan 22.-23. aprila 2019. u Alma Ati u Kazahstanu
Strateški sastanak (pod pokroviteljstvom USAID) održan 22.-23. aprila 2019. u Alma Ati u Kazahstanu
31.05.2019

Kao član projektnog tima pod vođstvom Tetra Tech ES, Inc., EKC je učestvovao na strateškom sastanku koji se odvija pod pokroviteljstvom USAID. Sastanak je održan 22.-23. aprila 2019. u Alma Ati u Kazahstanu. Glavni ciljevi ovog trogodišnjeg projekta uključuju podršku i konsultantske usluge zemljama Centralne Azije u unapređenju tehničkih uslova infrastrukture, integrisanog rada elektroenergetskih sistema, primena reformi elektroenergetskog sektora i povećanje obima preko granične razmene električne energije.

Regionalno tržište električne energije u Centralnoj Aziji (CAREM) je trogodišnji projekat pod pokroviteljstvom USAID. Ovaj multidisciplinarni projekat se realizuje pod vođstvom Tetra Tech ES, Inc. Cilj projekta je povećanje kapaciteta pet zemalja Centralne Azije (Kazahstan, Turkmenistan, Tadžikistan, Kirgistan, Uzbekistan) i pružanje tehničkih savetodavnih usluga u podršci njihovih napora da ustanove i upravljaju modernim, otvorenim i konkurentnim regionalnim elektroenergetskim sistemom koji unapređuje energetsku sigurnost, promoviše ekonomski rast, omogućava komercijalne trgovinske razmene, privlači privatne investicije u zemlje Centralne Azije i omogućava veću energetsku trgovinu u Centralnoj Aziji i zemalja Južne Azije.

U okviru ovog projekta EKC pruža tehničke savetodavne usluge u pregledu postojećih razvojnih planova, ocene stepena pripremljenosti svakog sistema za paralelan rad i stepena do koga nacionalna regulativa omogućava razmenu električne energije, primene nacionalnih standarda kao i nacionalnih i regionalnih pravila i regulative koje uređuju rad elektroenergetskih sistema.

EKC takođe vrši pregled Mrežnih Pravila i postojeće prakse upravljanja elektroenergetskim sistemom, kao i ocenu postojećih ugovora o radu interkonekcije u normalnom radu (uključujući i neželjena odstupanja) i režimima poremećaja, postojeće telekomunikacione aranžmane (uključujući SCADA sistem) šeme merenja za potrebe obračuna međunarodne razmene.

EKC takođe pruža tehničke savetodavne usluge u vezi sa konsolidacijom KDC Energija u ulozi regionalnog koordinatora elektroenergetskih sistema Centralne Azije.

.